ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั้น ของ อบต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

โพสต์เมื่อ :28 สิงหาคม 2560