ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์เมื่อ :14 กุมภาพันธ์ 2561