ข่าวรับสมัครงาน/โอน(ย้าย)

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์เมื่อ :23 เมษายน 2561