ข่าวรับสมัครงาน/โอน(ย้าย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โพสต์เมื่อ :18 พฤษภาคม 2561