ข่าวรับสมัครงาน/โอน(ย้าย)

ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมเพื่อนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โพสต์เมื่อ :30 พฤษภาคม 2561