ข่าวสารในเครือข่าย สถ.อ.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ดู : 5,386)

โพสต์เมื่อ :11 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบสมัครและเอกสารประกอบ (สำเนาเอกสารควรใช้กระดาษขนาด A4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

(ให้ผู้สมัครตรวจความถูกต้องของ ชื่อ  นามสกุล สังกัด และแจ้งแก้ไขได้ที่ บุคลากร  083-6633483)

ประกาศวันเวลา สถานที่ และระเบียบการสอบฯ(ฉบับแก้ไข)

 

เอกสารแนบ :