หนังสือสั่งการ สถ.อ.
ขอความร่วมมือกำกับดูแลการนำขยะกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานและเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น