หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการให้กับท้องถิ่นอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะ อบจ. ทน. และ ทม.)