หนังสือสั่งการ สถ.อ.
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินเเบ่งรัฐบาล