หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การจัดสรรอัตราพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑