หนังสือสั่งการ สถ.อ.
การจัดสรรอัตราพนักงานครู อบต.ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑