สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
  •   สวนเรืองแสง             สวนเรืองแสงหรือสวนสาธารณะประตูเมืองที่เดิมมีไว้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและเป็นท...
  • บึงแก่นนคร                          บึงแก่นนคร ถือว่าเป็นโอโซนของจังหวัดขอ...
  •                มาเมืองดอกคูณเสียงแคนทั้งทีเราต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นที่ชาวขอ...
  •      วัดพระบาทภูพานคำ                วัดพระบาทภูพานคำเป็นวัดที่ประดิษฐานรอย...
  •    พระธาตุขามแก่น   ที่ตั้ง  พระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม&nb...
2 หน้า |