กระดานสนทนาภายใน สถ.จ.

อบต.นาเตย พังงา รับโอนย้ายหลายตำแหน่ง

โพสต์เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2559
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีความประสงค์ที่จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย จังหวัดพังงาจำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 2. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 4. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 5. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 6. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 7. เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 9. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 10. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 11. นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ที่ตั้ง อบต.นาเตย ติดถนนสายหลัก 401 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 076-461505 หรือ 081-9567936 งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
ืnatoey2000@gmail.com
110.78.157.xx
แสดงความคิดเห็น