กระดานสนทนาภายใน สถ.จ.

ขึ้นบัญชี อบจ.ขอนแก่น

โพสต์เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2559
สอบขึ้นบัญชี อบจ.ขอนแก่นไว้ และได้ประกาศก่อนที่จะแช่แข็งงานบริหารบุคคล ได้ข่าวว่าจะยกเลิกบัญชีสอบก่อน 2 ปีจริงไหมค่ะ
ืณัฐธยาน์
์Nattaya651@outlook.com
110.78.187.xxx
แสดงความคิดเห็น